جستجو

پیسواری

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

تکپایه 1/2 m10 ، m8 استیل دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
46,900 تومان 31,892 تومان

تکپایه 3/8 ، m10 ، m8 استیل دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
42,400 تومان 28,832 تومان

تکپایه 1/2 ، m10 ،m8 آلومینیوم دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
39,800 تومان 27,064 تومان

تکپایه 1/2 ، m8 ، m10 طرح استیل دلفان (کهن پارس)

پایه بلند و پایه کوتاه
41,400 تومان 28,152 تومان

تکپایه 3/8 ، m8 ، m10 آلومینیوم دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
35,500 تومان 24,140 تومان

تکپایه 3/8 m8 ، m10 طرح استیل دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
36,900 تومان 25,092 تومان

تکپایه 1/2 m10 ، m8 الیافی دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
تماس برای قیمت

تکپایه 3/8 ، m10 ، m8 الیافی دلفان (کهن پارس)

پایه کوتاه و پایه بلند
تماس برای قیمت

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 1/2 استیل شیرآلات دلفان (کهن پارس)

دوسر مهره 1/2
53,800 تومان 36,584 تومان

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 1/2 آلومینیوم شیرآلات دلفان (کهن پارس)

46,900 تومان 31,892 تومان

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 1/2طرح استیل شیرآلات دلفان (کهن پارس)

48,500 تومان 32,980 تومان

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 1/2الیافی شیرآلات دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ های دوسرمهره 1/2× 3/8 الیافی شیرآلات دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 3/8 آلومینیوم شیرآلات دلفان (کهن پارس)

42,700 تومان 29,036 تومان

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 3/8 استیل شیرآلات دلفان (کهن پارس)

49,700 تومان 33,796 تومان

شیلنگ های دوسر مهره 1/2 × 3/8 طرح استیل شیرآلات دلفان (کهن پارس)

44,300 تومان 30,124 تومان

شیلنگ های تکپایه استیل 1/2 ،m8 و m10 تنسویی میله 70 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 110 دلفان (کهن پارس)

74,300 تومان 48,724 تومان

شیلنگ تکپایه استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 120 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 130 دلفان (کهن پارس)

78,100 تومان 51,308 تومان

شیلنگ تکپایه استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 140 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 70 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 90 دلفان (کهن پارس)

64,500 تومان 42,060 تومان

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 110 دلفان (کهن پارس)

67,500 تومان 44,100 تومان

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 120 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 130 دلفان (کهن پارس)

70,400 تومان 46,072 تومان

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 140 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 160 دلفان (کهن پارس)

76,200 تومان 50,016 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 70 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 90 دلفان (کهن پارس)

67,400 تومان 44,832 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 110 دلفان (کهن پارس)

70,400 تومان 46,872 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 120 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 130 دلفان (کهن پارس)

74,300 تومان 49,524 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 140 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه طرح استیل 1/2 ، m10 وm8 تنسویی میله 160 دلفان (کهن پارس)

80,100 تومان 53,468 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 70 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 90 دلفان (کهن پارس)

60,600 تومان 40,208 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8 ، m10 وm8 تنسویی میله 110 دلفان (کهن پارس)

63,600 تومان 42,248 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8 ، m10 وm8 تنسویی میله 120 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8، m10 وm8 تنسویی میله 130 دلفان (کهن پارس)

66,500 تومان 44,220 تومان

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8 ، m10 وm8 تنسویی میله 140 دلفان (کهن پارس)

تماس برای قیمت

شیلنگ تکپایه طرح استیل 3/8 ، m10 وm8 تنسویی میله 160 دلفان (کهن پارس)

72,300 تومان 48,164 تومان

شیلنگ استیل یک سر مهره یک سر دنده 1/2 - 1/2 دلفان (کهن پارس)

45,600 تومان 31,008 تومان

شیلنگ استیل یک سر مهره یک سر دنده 1/2 - 3/8

41,300 تومان 28,084 تومان

شیلنگ استیل یک سر مهره یک سر دنده 3/8 - 1/2 دلفان (کهن پارس)

41,300 تومان 28,084 تومان

شیلنگ طرح استیل یک سر مهره یک سر دنده 1/2 - 1/2 دلفان (کهن پارس)

43,100 تومان 29,308 تومان

شیلنگ طرح استیل یک سر مهره یک سر دنده 3/8 - 3/8 دلفان (کهن پارس)

34,400 تومان 23,392 تومان

شیلنگ طرح استیل یک سر مهره یک سر دنده 1/2 - 3/8 دلفان (کهن پارس)

38,700 تومان 26,316 تومان

شیلنگ طرح استیل یک سر مهره یک سر دنده 3/8 - 1/2 دلفان (کهن پارس)

38,700 تومان 26,316 تومان

شیلنگ آلومینیوم یک سر مهره یک سر دنده 1/2 - 1/2 دلفان (کهن پارس)

41,800 تومان 28,424 تومان
فیلترها
Sort
display